Коллективная монография

По результатам конференции все участники имеют возможность опубликоваться в сборнике материалов конференции.

Объем - 6 страниц формата А4.

Ориентировочный срок представления статей в сборник-25 декабря текущего года.

Требования к оформлению электронного варианта статьи в сборник материалов Первой научно-практической конференции «Космические горизонты» скачать файл.

Структурні елементи тексту статті

 • Обов’язковими структурними елементами статті є Вступ, Постановка задачі досліджень, Рішення задачі, Наукова новизна, Висновки.
 • Назви розділів проставляються шрифтом Times New Roman 12 жирний і відділяються від попереднього тексту пропуском однієї строки.
 • За бажанням автор може вносити інші структурні елементи тексту статті.

 Вимоги до загального оформлення

 • Обсяг статті – до 6 сторінок
 • Формат статті – А4 (210x297)
 • Орієнтація сторінки – книжкова
 • Текст набору в MS Word (*.doc, *.docx)
 • Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 10 пт
 • Поля набору – зліва, справа і зверху – 1,5 см; знизу – 2 см;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний
 • Абзацний відступ – 1см стандартним засобом, не використовуючи пробілів та табуляцій
 • Мова статті: українська, англійська (Назва статті, автори, місце роботи і анотація наводяться послідовно на 2 мовах)
 • Переноси в назвах не допускаються
 • Вирівнювання основного тексту – по ширині, без переносів
 • Формули набирати в MS Equation 3.0 або MathType 6 (Формули, що набрані у вбудованому редакторі MS Word 2007 – не приймаются)
 • Малюнки і фотографії з написами повинні бути розміщені безпосередньо в тексті, а також обовя’зково надіслані додатково, окремими файлами в форматі TIFF, PCX або EPS (у випадку EPS увесь текст повинен бути попередньо переведений у криві)

 Структурні елементи статті:

 • УДК (1 строчка – проставляється зліва, шрифт Times New Roman 14, не жирний);
 • Назва статті (2 строчка – проставляється посередині жирними прописними, шрифт Times New Roman 14)
 • Автори (проставляються посередині строки в послідовності: ініціали, прізвище, шрифт Times New Roman 12 не жирний. Якщо автори з різних організацій, то після прізвища проставляєтеся зноска – над строковий знак для кожної організації);
 • Місце роботи (проставляється посередині строки в послідовності: організація, адреса, країна. Шрифт Times New Roman 12 курсив. Якщо декілька організацій, то інформація про кожну організацію надається з нової строки);
 • Анотація (наводиться після пропуску однієї строки від місця роботи на 2 мовах: українська, англійська. Анотація наводиться без абзаців. Кількість знаків анотації не менш 1800. Структура анотації: слово «Анотація.» на відповідній мові з крапкою в кінці, текст анотації, ключові слова. Шрифт анотації - Times New Roman 9 жирний, по ширині. Ключові слова з нової строки проставляються прописними);
 • Бібліографічні посилання (Виконуються по ДСТУ 8302:2015, Шрифт Times New Roman 12 не жирний з нумерацією списку. Назва «Бібліографічні посилання» виконується посередині шрифтом Times New Roman 12 жирним і відділяється від тексту знизу і зверху пропуском однієї строки). Посилання по тексту виконуються у квадратних дужках з номером джерела за списком у бібліографічному посиланні, наприклад [5]. Нумерація джерел наводиться за послідовністю наведення у тексті.

 

Преимущества проведения интернет-конференции НЦАОМ:
Интернет-конференция это: публикация научных идей, создание научного сообщества, осуществление коммуникации
Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

20-летний опыт проведения научно-практических конференций

Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

Конференция несёт целевую тематическую направленность

Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

Информирование о принятии заявки на участие и тезисов докладов

Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

Получение электронного сертификата участника конференции

Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

Размещение научной программы и сборника тезисов на сайте

Научно-практическая интернет-конференция «Космические горизонты»

Получение рекомендаций к публикации статей докладов в специализированных журналах Украины

Организаторы и партнеры конференции
Конференция проводится на базе Национального центра аэрокосмического образования молодежи им. А. М. Макарова
Забронировать номер
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваше имя:
Ваш телефон:
Данные будут использованы только для связи с вами!
×